Onze missie

Onze missie is om mensen in staat te stellen om hun talent te laten spreken in een veilige omgeving. Daarbij is het voor ons belangrijk om maatschappelijk betrokken acties te ondersteunen. Deze 2 zaken komen samen in deze webshop.

Onze waarden

Waardevol

 • We dragen professioneel bij aan een betekenisvol leven van de mens met een beperking
 • We zorgen ervoor dat de cliënt actief kan participeren in de samenleving
 • We sluiten nauw aan bij wat de cliënt wil
 • Wij verrichten ons werk, liefdevol en met passie

Aandacht

 • Samen met de vrijwilligers zijn wij betrokken bij het leven van de cliënt
 • We gaan met aandacht en geduld om met de talenten van de cliënt
 • We hebben aandacht voor elkaar
 • De cliënt voelt zich erkend en herkend in zijn mens-zijn
 • De cliënt ervaart daarbij zeggenschap en autonomie
 • De cliënt geeft zijn/haar leven zo zelfstandig mogelijk vorm

Mensgericht

 • Wij gaan uit van gelijkwaardigheid
 • Wij zijn naast organisatie en vrijwilliger van betekenis voor wie zorg ontvangt
 • Wij hebben respectvolle aandacht voor de cliënt, de zorgrelatie staat hierbij centraal
 • We hanteren de juiste afstand en nabijheid